British Schools
– säker dokumenthantering med Toshiba Follow Me Print

 British Schools – säker dokumenthantering med Toshiba Follow Me Print

British Schools i Eskilstuna bedriver både förskole- och grundskoleverksamhet, sammanlagt har man ansvar för ca 1200 elever. Det är uppenbart att det krävs en särskilt bra skrivarlösning för dokumenthantering i en sådan omfattande skolverksamhet. British Schools valde Toshiba för denna vitala uppgift.

“Toshiba har hjälpt oss med en komplett lösning av skrivare. Allt från stora multifunktionsskrivare, ned till mindre komplementskrivare. Sedan har de även hjälpt oss med ett bra serviceupplägg”

Jakob Ladenstedt
VD för British Schools

Förbättrad dokumentsekretess

Eftersom en säker dokumenthantering är avgörande för den dagliga verksamheten så valde British Schools lösningen Toshiba Follow Me Print.

“Toshibas Follow Me Print lösning ger oss ju möjligheten att både se till att vi har säkerhet, det vill säga dokument som inte ska komma till allmän kännedom.

Sekretessdokument och liknande ligger inte kvar i en skrivare utan följer med den som har skrivit ut den”, fortsätter Jakob.

Minskar onödiga utskrifter

Dokumenthantering och skrivarlösning genom Toshiba Follow Me Print ger även British Schools möjligheten att minska sina onödiga utskrifter och nå sitt hållbarhetsmål att sänka sitt totala antal utskrifter. Något som också ger en kostnadsbesparing.

Jakob lyfter även fram att Toshiba Follow Me Print lösning har medfört en ökad driftsäkerhet i och med att de numera alltid kan få utskrifter i rätt tid till undervisningstillfället.

Frågor om dokumenthantering via Toshiba Follow Me Print och Säkra utskrifter?

 British Schools – säker dokumenthantering med Toshiba Follow Me Print

Kontakta oss så tar vi fram en lösning som passar er!