Fingrid väljer M-Files lösning

Eldistributionsföretag
väljer M-Files för säker informationshantering

 

Fingrids elnätverk ombesörjer omkring 80 procent av all elförbrukning i Finland. Därför behövs förstklassiga system för informationssäkerhet och riskhantering. Fingrid valde M-Files lösning för företagets informationshantering.

– M-Files fick höga betyg i alla våra strikta krav på informationssäkerhet, säger Marjaana Kivioja, Communications and Information Management Manager på Fingrid.

Fingrids högsta prioritet var att hitta en plattform för dokumentkontroll som var flexibel, snabb och intuitiv. Den behövde uppfylla verksamhetens behov och kunna skalas upp i takt med företagets tillväxt.

Ett system för all information

När M-Files implementerades innehöll Fingrids filsystem nära två miljoner dokument, varav drygt 70 000 av dem låg på intranätet. Det fanns dessutom många dubbletter.

Nu lagras istället alla nya dokument, allt från mötesprotokoll och projektdokumentation till bilder, handböcker och företagets officiella dokument, direkt i M-Files.

Eftersom endast ett system används för data- och processhantering har Fingrid fått lägre kostnader, då verksamheten har effektiviserats och IT-avdelningen har färre system att underhålla.

Integration med Microsoft Teams

Via Teams har användaren direktåtkomst till sina dokument, vilket sparar värdefull tid. Dokumenthanteringen är systemoberoende och möjliggör versionskontroll, spårning och rapportering baserat på data lagrad i M-Files.

Behörighetskontroll säkerställer att endast rätt personer har åtkomst till affärskritisk data och underlättar företagets riskhantering. Automatiserade arbetsflöden, versionskontroll och behörigheter minimerar riskerna som finns med Teams-miljön.

Vår dokumenthantering kan numera beskrivas som en smart informationstjänst som är tillgänglig för alla, oavsett tid och plats, och till och med på mobilen, säger Kivioja.

Läs mer om Fingrids lösning

Är ditt företag i behov av
en uppgradering?

Eco Printer – VM Åre 2019

Kontakta oss så berättar vi mer!