Är printbranschen död?

Det har länge pratats om det papperslösa kontoret. Tittar man på antalet pappersutskrifter och kopior så har detta varit en nedåtgående trend under en längre tid. Detta går givetvis hand i hand med den ökande digitaliseringen. Vår produktchef, Krister Rudhe, förklarar i videoklippet sin syn på hur printbranschen har förändrats de senaste åren.

“Printbranschen är inte död men den har förändrats.”

Krister Rudhe
Produktchef vid Toshiba Tec Nordic

En växande marknad

Marknaden för dokumenthanteringstjänster växer stadigt eftersom mängden data ökar varje år.

”Våra kunder vill utnyttja molntjänster mer och mer.

För att man ska kunna återsöka och hämta information oavsett var man är någonstans, till exempel skanna till Microsofts eller Googles tjänster”, säger Krister.

Frågor om lösningar för dokumenthantering?

Kontakta oss så tar vi fram en lösning som passar er!