Eco Printer – VM Åre 2019

Åre 2019
Alpina VM fokuserar på hållbarhet och miljö

Eco Printer – VM Åre 2019

Hållbarhet och klimatfrågor har nog aldrig varit så aktuella som de är idag. 1,6 planeter skulle behövas för att ta fram resurser och absorbera alla våra utsläpp*. För att minska vårt ekologiska fotavtryck måste vi ändra vårt sätt att leva. Några som har insett detta är Åre 2019, organisationen bakom Alpina VM i Åre 2019.

Ända från planeringsstadiet av evenemanget stod hållbarhetsfrågan högt upp på listan. Med miljontals besökare världen över – såväl på plats i Åre som via traditionella och digitala medier – vill man dra nytta av exponeringen och påverka människors val i vardagen.

Små beslut kan leda till stora positiva förändringar – om tillräckligt många gör dem. Några exempel är att sluta använda engångsartiklar, att samåka i bil eller att välja tåg framför flyg.

Riikka Rakic är ansvarig för hållbarhetsfrågor för Åre 2019.
Hon säger:

Målet för VM i Åre 2019 är att få människor att göra små förändringar i vardagen, snarare än stora drastiska omställningar.

De tre R:en: Reduce, Reuse och Recycle

Alltså små förändringar hos många människor. Reduce, Reuse och Recycle är ledorden, med fokus på den första: Reduce. Tidigare mästerskap har det skrivits ut en stor mängd papper, bland annat en massa listor av olika slag: preliminära startlistor och resultatlistor, officiella startlistor och resultatlistor och så vidare.

Med 550 mediepersoner, exklusive kameramän och tekniker, ger det en stor mängd utskrifter. Den här delen vill man därför dra ner på för att minska pappersförbrukningen och därmed miljöpåverkan. Istället använder man en app under VM i Åre 2019 där olika grupper får digital skräddarsydd information.

– Generellt accepterar den yngre generationen den digitala informationen, medan många av den något äldre generationen journalister fortfarande vill ha en utskrift i handen, berättar Riikka Rakic.

Eco Printer – VM Åre 2019

Miljöstationer finns många i tävlingsområdet under VM i Åre 2019.

Toshiba Eco Printer – en maskin som kan återanvända papper

Trots neddragningen av antalet utskrifter behövs det ändå multifunktionsskrivare för kopiering och utskrifter samt skanningfunktioner. Detta har Toshiba och Alloffice i Östersund hjälpt VM-organisationen med. Bland annat finns Toshibas ECO Printer-maskin på plats för att visa att information och informationsbärare kan skiljas åt, även när analoga medier används. Det är en multifunktionsskrivare som kan återanvända papper.

– Just hybridtänkande i utskriftsmiljön gör att vi kan tillfredsställa allas behov av informationsdelning och ändå minska vår miljöpåverkan, intygar Henrik Jinnestrand, försäljning- och marknadsdirektör vid Toshiba Tec Nordic. Vi tycker det är fantastiskt att VM i Åre 2019 har så stort fokus på miljön, eftersom det ligger helt i linje med våra värderingar och hållbarhetsmål på Toshiba. Vi är glada över att kunna hjälpa till och skapa ett grönare alpint skid-VM, säger Henrik.

Eco Printer – VM Åre 2019
Toshibas ECO Printer-maskin som kan återanvända papper om och om igen.

Är ditt företag i behov av
en uppgradering?

Eco Printer – VM Åre 2019

Kontakta oss så berättar vi mer!