Toshibas arkivbeständighet möter kraven

I mitten av september genomförde RISE ett kontrollbesök på Toshibas kontor i Solna. Kontrollen är en del i arbetet som görs för att Toshiba ska bli godkända för arkivbeständiga produkter. Utöver att produkterna testas så tittar RISE även på organisationen.

Pappersutskrift

– Det är alltid lite nervöst inför besöket, även om vi vet att våra produkter håller mycket hög kvalitet, säger Stefan Englund, teknisk support på Toshiba.

Stefan, tillsammans med kollegorna Susanne Eriksson, Compliance Manager och Krister Rudhe, produktchef, var de personer som svarade på RISE frågor. Besöket gick utmärkt och Toshiba fick med beröm godkänt. Det innebär att Toshiba kan fortsätta använda sina certifikat för arkivbeständighet.

 

Vad är arkivbeständighet?

Grunden för arkivbeständighet är att dokument ska vara läsliga nu och i framtiden och det är så klart extra viktigt för vissa utskrifter, såsom juridiska dokument. Det ska gå att kopiera, skanna och mikrofilma nya dokument och dokument som utsatts för ljus, vatten, hantering och lagring under lång tid. Dessutom ställs krav på att skriften inte får inverka negativt på papperets hållfasthet. (Källa: ri.se)

 

Om RISE

”RISE är ett oberoende, statligt ägt forskningsinstitut, vars uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället.”