Återvinning av förpackningar

Förpackningsmaterial skyddar våra varor på ett bra sätt under transport och förvaring. På Toshiba försöker vi i möjligaste mån undvika onödigt avfall, därför är vi anslutna till FTI – en organisation som hjälper till att hantera producentansvaret för förpackningar. Det innebär att våra kunder har tillgång till ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar så att materialet kan återvinnas eller återanvändas.

Kartonger

Viktigt med producentansvar

Återvinning av förpackningsmaterial är en del i Toshibas hållbarhetsarbete eftersom alla våra transporter genererar förpackningar i olika material. Därför är det viktigt för oss att vi använder förpackningar på ett ansvarsfullt sätt och genom att återvinna dem där det är möjligt. Vårt producentansvar betyder att vi ser till att det finns ett insamlingssystem för produkterna som innebär att de kan återvinnas. Så producentansvaret sträcker sig alltså inte bara till förpackningar utan det täcker hela produkten.

 

76 procent av förpackningarna återvinns

I Sverige är vi duktiga på att återvinna förpackningar. Enligt FTI återvinns exempelvis 76% (2021) av pappersförpackningarna i landet. Det är ett stort steg i rätt riktning, men vi kan givetvis bli ännu bättre. Genom att utnyttja återvinningssystemet i vårt närområde, kan vi alla göra skillnad för miljön.

 

Läs mer om vårt återvinningslöfte.

Så jobbar vi på Toshiba med cirkulär ekonomi.

Läs mer om producentansvaret på FTI:s webbplats.

Boka demo eller ställ dina frågor 

Har du frågor kring våra produkter och lösningar är du välkommen att kontakta Krister Rudhe.