Cirkulär ekonomi för en hållbar framtid

Cirkulär ekonomi blir alltmer relevant för användare och beslutsfattare. Men vad är det egentligen? Jo, det handlar om att vi inte kan fortsätta leva som vi gör, eftersom vi förbrukar för mycket av jordens resurser. Vi skulle redan nu behöva 1,7 jordklot per år för att täcka vår befintliga resursförbrukning. Vad vi behöver är en regenererande global leveranskedja som fungerar utan att använda upp begränsade resurser.

befolkningsutveckling

Med en stadigt växande medelklass och därmed ett växande konsumtionsbehov, påskyndas tillväxten – och avfallet. 2016 producerade världen 2,02 miljarder ton avfall. 2030 kommer den siffran vara cirka 2,6 miljarder ton. Av det elektroniska avfall som världen producerade 2016 återvanns endast 20 procent.

En cirkulär ekonomi kan skapa upp till 2 miljoner nya jobb inom EU fram till 2030.

Win-win-situation för alla

Europeiska kommissionen uppskattar att ett framgångsrikt införande av en cirkulär ekonomi skulle kunna spara 600 miljarder euro i EU fram till 2030. Det skulle också kunna skapa upp till två miljoner nya jobb. Genom en cirkulär ekonomi skulle socialt ansvar och företags strävan efter vinst kunna gå hand i hand.

3R

3R.

Reduce. Reuse. Recycle. 3R är ett centralt begrepp inom cirkulär ekonomi och för Toshiba när vi ser till produktdesign. Vi minimerar antalet materialtyper i en produkt och säkerställer att dessa är återvinningsbara och att de lätt kan tas bort. Enkel demontering är ytterligare ett kännetecken för 3R-design. I våra produkter är exempelvis elektronik enkel att hitta och ta bort. För en fullständig demontering av en multifunktionsskrivare från Toshiba behövs endast tre enkla verktyg.

Ständig utveckling mot återvinningsbar design

Långa livscykler hos våra produkter innebär en minskning av avfallet eftersom användningen av råvaror minskar och utsläppen minimeras. Vi möjliggör långa livscykler genom att flera moduler och delar i våra maskiner kan bytas ut. Hos våra leverantörer kontrolleras och testas material och komponenter för att säkerställa hög kvalitet.

Multifunktionsskrivares livscykel

En multifunktionsskrivares livscykel

Ladda ner vårt whitepaper om cirkulär ekonomi och hur vi jobbar med detta.