Digitalisering mer än bara ettor och nollor

Den digitala generationen (eng. digital natives) är de som har vuxit upp med internet och haft tillgång till digital teknik och digitala verktyg redan från låg ålder. De kommer att utgöra cirka 75 procent av den globala arbetskraften år 2030. För att vara en attraktiv arbetsgivare för generation Y och millenniumgenerationen, som de brukar kallas, möter företag nya och utmanande krav när det gäller digitalisering och informationsstruktur.

Digital transformation

Digitalisering utslagsgivande

Digitaliseringen förvandlar analogt till digitalt, men det handlar inte bara om ettor och nollor. Digitalisering är också att automatisera processer, skapa effektivare arbetsflöden och nya affärsmöjligheter. För de allra flesta verksamheter är digitaliseringen ett måste för att bli effektivare, behålla konkurrenskraften och attrahera ny arbetskraft – som milleniumgenerationen.

 

Ostrukturerad data kan struktureras – enkelt

Digitaliseringen innebär en kraftigt ökad mängd data som behöver lagras. Majoriteten av informationen är så kallad ostrukturerad data, det vill säga bilder, videos, presentationer, e-post, webbplatsinnehåll osv. Med hjälp av system som använder AI går det dock att få ordning på denna datamängd. Här kan du läsa mer om hur Toshiba kan hjälpa till.

 

Digital toolkit

Våra digitaliseringsverktyg

Toshibas multifunktionsskrivare skriver förvisso ut dokument, kopierar, viker, häftar och skapar snygga broschyrer, men det är bara en bråkdel av vad de är kapabla till. Det här kan de exempelvis också:

Dokumenthanteringssystem (DMS)
Hjälper till att spåra, hantera och lagra elektroniska filer så att de enkelt kan hittas när de behövs. Det kan vara allt från e-postmeddelanden till pdf-filer och ritningar. Läs mer här


Skanning
Konverterar dina fysiska dokument till digitalt bearbetningsbara dokumentformat, t ex MS Word, Excel och PDF/A.


Optisk teckenigenkänning (OCR)
Ett sätt att tolka tryckta tecken på papper/i elektroniska filer och göra dem bearbetningsbara. Oftast används OCR-processen för att omvandla papperskopior av dokument till pdf-dokument så att användare kan redigera, formatera och söka i dokumenten som om de skapats digitalt redan från början.

 

Ligg steget före konkurrenterna

Teknikutvecklingen medför nya förväntningar från både kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter, vilket i sin tur ställer nya och utmanande krav på företags informationsinfrastruktur. En sak är säker, det lönar sig att ligga steget före konkurrenterna.

Nyfiken på hur det fungerar och vill veta mer? 

Kontakta oss om du vill ha information om hur ni kan spara tid och pengar på din arbetsplats.