Inbjudan till frukostseminarium

Lär dig mer om AI-baserad dokumenthantering

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till vårt frukostseminarium som kommer att utforska det spännande ämnet AI-baserad dokumenthantering och dess inverkan på dagens arbetsflöden.

Upptäck hur avancerad AI-teknik förändrar sättet vi hanterar och organiserar dokument på. Vi undersöker hur automatiserade arbetsflöden kan förbättra produktiviteten och frigöra tid för kreativt arbete. Vi kommer också att belysa viktiga säkerhetsaspekter och regelefterlevnad, i samband med hanteringen av konfidentiell företagsinformation.

Datum: Onsdagen 20 september
Tid: 08.30 – 11.00
Plats: Gate:01, Frösundaviks allé 1, Solna

Inbjudan frukostseminarium

Agenda

Registrering och frukostmingel (08:30 – 09:00)
Kickstarta dagen med en lätt frukost och möjligheten att nätverka med andra deltagare och våra experter inom området.

Välkomnande och introduktion (09:00 – 09:10)
Vår moderator ger en översikt över förmiddagens agenda och vad du kan förvänta dig av seminariet.

Föredrag (09:15 – 10.30)

Effektivitet genom automatiserade arbetsflöden
Få en djupare förståelse för fördelarna med automatiserade arbetsflöden jämfört med traditionella manuella processer. Vi delar konkreta exempel och illustrerar fördelarna med automatisering.

Säker dokumentdelning och smidigt samarbete
Lär dig hur du kan dela dokument säkert och samarbeta smidigt i realtid, samtidigt som du alltid har åtkomst till den senaste versionen av dokumenten.

Säkerhet och regelefterlevnad i fokus
Utforska vikten av säker hantering av företagsinformation och hur AI-teknik kan hjälpa till att uppfylla regelefterlevnad, inklusive GDPR. Vi tar upp metoder för att säkra dokumentdelning och samtidigt skydda känsliga uppgifter.

10.30 Avslutande ord och frågestund
Vi avslutar seminariet med en frågestund med våra experter och diskussion om de ämnen som presenterats.

Anmäl dig senast den 11 september. Om du har några specifika frågor eller önskemål om ämnen du vill att vi ska beröra under seminariet, tveka inte att kontakta oss: pierre.eriksson@toshibatec.se.

Välkommen!

Toshiba