International E-Waste Day: För att uppmärksamma elektroniskt avfall

Varje år den 14 oktober firas International E-Waste Day runt om i världen för att öka medvetenheten om den växande problematiken med elektroniskt avfall, eller e-avfall som det ofta kallas. Initierad av WEEE Forum, syftar denna årliga händelse till att belysa de utmaningar och möjligheter som är förknippade med elektronikskrot samt att främja ansvarsfull hantering av e-avfall.

Soptipp

Vad är e-avfall?

Elektroniskt avfall inkluderar allt från gamla mobiltelefoner och datorer till kylskåp, tv-apparater och leksaker som har tjänat ut sitt syfte. Problemet är att e-avfall innehåller farliga ämnen som kan skada miljön och vår hälsa om det inte hanteras på rätt sätt. Idag slängs mycket e-avfall i vanliga hushållssoporna.

Därför är International E-Waste Day viktig!

  • Ökad medvetenhet
    Genom att uppmärksamma problemet med e-avfall kan vi sprida kunskap och öka medvetenheten om de miljö- och hälsomässiga risker som är förknippade med felaktig hantering av elektronikskrot.
  • Ansvarsfull konsumtion
    Dagen ger oss möjlighet att reflektera över vår konsumtionskultur och uppmanar till att göra medvetna val när vi köper nya elektronikprodukter. Längre livslängd och hållbarhet på produkter bör prioriteras.
  • Främja återvinning
    International E-Waste Day uppmanar oss att fundera över hur vi kastar våra gamla elektronikprylar. Genom att främja återvinning och korrekt avfallshantering kan vi minska påverkan på miljön och återanvända värdefulla resurser.

Under 2022 slängdes globalt 844 miljoner vapes i hushållssoporna. Litiumet som finns i deras batterier hade kunnat driva 15000 elbilar.*

Alla kan återvinna

Tillsammans kan vi bidra till att minska den negativa påverkan av elektroniskt avfall på vår planet. International E-Waste Day ger oss en möjlighet att reflektera över vårt förhållande till teknik och miljön och att ta ett steg mot en mer hållbar framtid. Exempelvis kan vi uppmärksamma dagen genom att:

Återvinna gamla elektronikprylar

Lämna in dina gamla elektronikprylar till en auktoriserad återvinningsstation eller butik som erbjuder återvinningsmöjligheter.

Sprida medvetenhet

Dela information om E-Waste Day på dina sociala medier och uppmana dina vänner och familj att också engagera sig.

Lära oss mer

Utforska mer om e-avfall och vad du kan göra för en ansvarsfull konsumtion och korrekt avfallshantering.

 

Läs gärna mer om vad El-Kretsen skriver om dagen.

El-Kretsen har satt ihop ett quizz för att testa våra kunskaper om elektronik. Gör quizzet. 

 

*Källa: El-Kretsen