ISEGA-certifkat försäkrar säkra färgband

Toshiba erbjuder färgband som är certifierade av ISEGA, vilket gör att utskrifterna vi producerar kan komma i kontakt med olika material, såsom livsmedel och foder på ett säkert sätt. Certifieringen från ISEGA betyder att färgbanden uppfyller stränga säkerhetsstandarder och är säkra att använda i olika sammanhang.

Färgband

Genom att använda Toshibas ISEGA-certifierade färgband kan våra kunder känna sig trygga då Toshibas färgband inte kommer att orsaka någon skada när de kommer i kontakt med olika produkter.

Certifieringen är ett bevis på att färgbanden har genomgått omfattande tester för att säkerställa att de inte avger farliga ämnen eller partiklar. Oavsett om det handlar om livsmedel, foder eller andra material, kan man vara säker på att utskrifterna inte kommer att orsaka några problem eller hälsorisker.

Frågor?

Vill du ha mer information om våra färgband eller har frågor om våra etikettskrivare är du välkommen att kontakta Stefan Lindberg.