Sex anledningar att använda Säkra utskrifter

Många dokument som skrivs ut läggs direkt i pappersåtervinningen. Med tjänsten ”Säkra utskrifter” skrivs dokumenten ut först när en användare identifierar sig vid skrivaren. Funktionen brukar kallas follow-me-print och minimerar antalet onödiga utskrifter. Känsliga dokument, som avtal och lönelistor, blir inte heller liggande i utmaningsfacket. Här nedan presenterar vi sex viktiga anledningar med att använda Säkra utskrifter.

Follow-me-print Toshiba
  1. Möjligt att skriva ut från vilken skrivare som helst i din organisations lokala nätverk. Du kan alltså ha åtkomst till skrivare med olika geografiska placeringar.
  2. Minskar utskriftsvolymen och kan generera kostnadsbesparingar på upp till 30%.
  3. Skyddar känslig information vid utskrift av dokument.
  4. Detaljerad rapportering
  5. Central hantering och enkelt underhåll
  6. GDPR-kompatibel utskriftsmetod

Mer än 50 000 organisationer i över 100 länder använder Toshibas säkra utskriftssystem för att minska sina kostnader och sin miljöpåverkan. Toshiba Säkra utskrifter sker i samarbete med PaperCut MF, vilket ger den idealiska lösningen för utskriftshantering.

 

Vill du vet? Kontakta oss gärna.