ai

Forrester-studie visar: 294 procents kapitalavkastning med M-Files

En ny, oberoende studie utförd av Forrester Consulting presenterar betydande kostnadsbesparingar och affärsmässiga fördelar kopplade till användningen av M-Files plattform för automatisk dokumenthantering. Rapporten påvisar en kapitalavkastning på hela 294 procent över en treårsperiod, samtidigt som användarna effektivt har rensat upp i sitt tidigare kaotiska informationsflöde.

Vi har valt ut några av de viktigaste iakttagelserna från rapporten:

  • 50% effektivare sökning efter dokument och information.
  • 65% snabbare arkivering av dokument.
  • 70% ökning av arbetsflödeseffektiviteten.
  • Förbättrad efterlevnad och säkerhet i och med automatiserad behandling av nya dokument, och 20 % tidsbesparing för revisorer.

 

Kort om plattformen M-Files

Med M-Files kan medarbetarna automatisera hela processen, från att skapa och hantera dokument, till att automatisera arbetsflöden, externt samarbete, företagsövergripande sökning, säkerhet och regelefterlevnad.

Vill du veta mer om M-Files och hur din verksamhet kan effektiviseras? Boka en demo.