25 år med ISO

Ända sedan 1997 har Toshiba Tec Nordic varit ISO-certifierade. Så i år firar vi med andra ord 25-årsjubileum! Vår verksamhet granskas en gång om året i en extern revision, men vi gör även internrevisioner för att försäkra oss om att vi arbetar på rätt sätt.

Susanne Eriksson

Susanne Eriksson, Toshiba Tec Nordic

Varför ISO-certifiering och vad innebär det egentligen?

Susanne Eriksson är Compliance Manager och ansvarig för bland annat ISO-certifieringen på Toshiba Tec Nordic. Hon säger:

”ISO9001-certifieringen är en stämpel på att vi arbetar på ett strukturerat sätt när det gäller att leda verksamheten och stötta medarbetarna i deras arbete. Det handlar mycket om arbeta enligt gemensamma rutiner och processer så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och med rätt resurser, och att vi hela tiden förbättrar oss och gör något av våra idéer kring hur man kan göra saker på ett bättre sätt.

Toshibas ledningssystem innehåller bland annat policyer, analyser, processer, rutinbeskrivningar, checklistor och manualer. Allt för att säkerställa av vi levererar produkter och tjänster med rätt kvalitet till våra kunder.”

Certifierade inom miljö och arbetsmiljö

Toshiba är även certifierade enligt ISO14001 och ISO45001. Kort beskrivet handlar ISO14001 om att jobba systematiskt för att minska vår miljöpåverkan och ställa om till att bli hållbara. ISO45001 är ledningssystemet för arbetsmiljö och handlar om att vi ska vara en säker arbetsplats att arbeta på och att vi både har en fysiskt bra arbetsmiljö för våra anställda, en sund social arbetsmiljö och har strukturerat upp vår organisation. Kort sagt vara en hållbar arbetsplats för våra anställda.

Mer information om de olika standarderna kan du hitta på SIS webbplats.

 

ISO en global organisation

ISO (International Organization for Standardization) och är en oberoende huvudorganisation för internationella standardiseringar med drygt 160 medlemsländer. Sedan starten 1946 har mer än 22000 standarder tagits fram. Ursprungligen startade ISO utifrån en fredstanke om samarbete mellan länder och ökad handel över nationsgränser. Har man en internationell standard för tex måtten på ett A4:ark eller utformningen av ett bankkort så underlättar det när man ska handla med andra länder. Standarderna utvecklas och ses regelbundet över genom en standardiseringsprocess. (Källa: sis.se)

Frågor eller funderingar? 

Har du frågor kring våra ledningssystem eller ISO-certifieringar är du välkommen att kontakta Susanne Eriksson.