Kammarkollegiets ramavtal för “skrivare som tjänst och produkt”

“Skrivare som tjänst och produkt” kallas Kammarkollegiets ramavtal för statliga myndigheter och föranmälda kommuner och landsting. Ramavtalet började gälla 1 januari i år. Toshiba är en av sex leverantörer som ingår i 2018 års upphandling.

Produktfoto multifunktionsskrivare

Med fördelningsnyckeln är alla krav redan fastställda.

Det nya jämfört med föregående avtal från 2012, är den så kallade fördelningsnyckeln. Kort innebär den att alla krav redan är fastställda. I det här fallet omfattas ramavtalet av sju typkonfigurationer av multifunktionsprodukter för utskrift, kopiering och skanning. Metoden med fördelningsnyckel är främst tänkt för mindre avrop. Till sin hjälp har avroparen en matris som valet kan baseras på.

Det traditionella sättet att upphandla är konkurrensutsättning. Det innebär att avroparen kan anpassa innehållet i upphandlingen utifrån verksamhetens behov men med hänsyn till villkoren i ramavtalsområdet.

Ramavtalet gäller fram t o m 2020 med möjlighet till förlängning till 2022.

Har du frågor om ramavtalet eller Toshibas produkter och lösningar, är du välkommen att kontakta Eva Garmelius, Bid Manager, 073-719 46 44.

Fler nyheter

10 år med Papercut

  • Nyhet