Kickoff med värderingsbaserat arbete i fokus

Vi har varit på kickoff! Det är alltid lika kul att lära oss mer om varandra, tävla mot och med varandra samt stärka relationerna än mer. 

900x506_kicken2024

På kickoffen hade vi det stora nöjet att få lyssna på Agneta Lundgren från företaget Framgångare, prata om företagskultur och värderingsbaserade organisationer. Hon ledde också en kort workshop som baserades på ett test vi alla fått göra innan kickoffen, som handlade om våra personliga värderingar.

Att arbeta värderingsbaserat kan stärka företagskulturen, öka engagemanget bland medarbetarna och även stärka kundrelationerna, vilket vi på Toshiba strävar efter. Initialt krävs en hel del arbete, men nu är vi på god väg och ser fram emot en fortsättning.

Agneta Lundgren, Framgångare

Agneta Lundgren, Framgångare

 

Under dagen presenterades också priset för Årets säljare (Gabriel Velasquez Norrman) och Årets prestation, vilket Sabina Zahiroviz på ekonomiavdelningen fick ta emot. Grattis till de båda!