Toshiba skänker mangoträd

I år firar Toshiba i Sverige Frivillighetsdagen den 5 december genom att köpa mangoträd från rättighetsorganisationen Actionaid. Odling av mangoträd ger förutom nyttig frukt många positiva effekter, bland annat absorberas koldioxid och trädens rötter motverkar jorderosion. Projektet vi stödjer via Actionaid innebär dessutom en hållbar försörjning för kvinnor som kan starta och driva egna företag.

Mangoträd

Varje år firar hela Toshiba-koncernen internationella Frivillighetsdagen för att uppmärksamma alla frivilliga insatser som görs varje dag – världen över – för en bättre och mer hållbar värld. På Toshiba engagerar vi oss varje år i olika projekt och det här året har vi valt att köpa mangoträd.

– För varje såld maskin under hela november månad kommer vi att köpa mangoträd via Actionaid, säger Susanne Eriksson, ansvarig för Toshiba Tec Nordics hållbarhetsarbete. Det gäller för både nya och begagnade skrivare och multifunktionsskrivare såväl som etikettskrivare.

 

Varför mangoträd?

– Vi vill stötta projekt som bidrar på många sätt, inte ”bara” att plantera träd. Projekten bidrar till att fattiga områden får en chans att förbättra levnadsvillkoren, att människor kan starta och driva egna företag och att stärka kvinnors rätt till en hållbar försörjning, förklarar Susanne.

– Det innebär många positiva effekter med mangoodlingar via Actionaids försorg, fortsätter Susanne. Det motverkar bland annat fattigdom och hunger, ökar jämställdheten och bekämpar klimatförändringarna, vilket speglar flera av de globala målen.

Om mangoträd

  • Genom sitt stora bladverk absorberar mangoträd mycket koldioxid, vilket bidrar till att motverka klimatförändringarna.
  • Den skugga som mangoträd ger gör det möjligt att samodla med andra grödor, via så kallad agroforestry.
  • Mangoträd har lång livslängd jämfört med många andra tropiska fruktträd.
  • Trädets rötter binder jorden och förhindrar jorderosion, framför allt under monsunperioder. Detta bidrar till bättre motståndskraft vid katastrofer.
  • Trädet ger goda och näringsrika frukter som kan säljas och/eller ätas.

 

Externa länkar

WWF:s rekommendationer om mangokonsumtion i Sverige

Mer om Actionaids mangoträdsgåva

Globala målen