M-Files gav 270 procents avkastning

En investering i M-Files kan ge nära 270 procents avkastning över en treårsperiod. I alla fall enligt Forrester Consulting. I deras rapport, ”Total Economic Impact™ for M-Files”, intervjuas fem beslutsfattare i organisationer som använder en M-Fileslösning. En avsevärt förbättrad sökfunktion hamnade högst upp på listan av fördelar med M-Files, men även ökad produktivitet och effektivare samarbete bland medarbetarna gav tydliga vinster.

Möte

Före tillämpningen av M-Files-lösningen hade de intervjuade organisationerna traditionella lösningar för dokument- och informationshantering, där man brottades med ostrukturerad dokumentation, att hitta och dela dokument, att uppfylla höga krav på säkerhet och efterlevnad samt att skapa effektiva dokumentationsprocesser.

Med en M-Fileslösning fick organisationerna bland annat följande förbättringar:

  • 60 % förbättring i kategorisering och indexering av dokument
  • 50 % enklare dokumentskapande vid användande av mallar
  • 40 % effektivare sökningar efter dokument och information
  • Upp till 25 % förbättring av revisionsprocesser regelefterlevnad

 

Här kan du ladda ner hela rapporten. 

 

Vill du veta mer om M-Files och hur ni kan få en effektivare informationshantering, kontakta oss gärna!