Invigning av nytt centrallager hos Stockholms Stadsmission

Det händer mycket i maj. Stockholms Stadsmission har haft invigning av sitt nya centrallager och Toshiba var där! 

Stockholms Stadsmission

På invigningsdagen deltog alla medarbetare och leverantörer samt representanter från Haninge kommun. En guidad rundvandring i de nya lokalerna erbjöds alla deltagare, och vi tog självklart tillfället i akt.

Det är enorma mängder gåvor som kommer in till centrallagret, men var sak har sin plats. Gåvorna sorteras, prismärks och transporteras sedan till butikerna.

Centrallager, Stockholms Stadsmission

Toshiba tillhandahåller etikettskrivare och digitala skärmar till Stockholms Stadsmission. Skärmarna används främst som informationstavlor där innehållet fjärrstyrs för enkel uppdatering.

Frågor?

Har du frågor och vill veta mer om våra produkter och lösningar och hur de kan hjälpa din verksamhet, kontakta gärna Carl Jones.