Print som tjänst med Toshiba

I behov av att höja nivån på företagets utskriftslösningar? Med “Print som tjänst” med Toshiba kan du lämna över er dokumenthantering i trygga och kunniga händer. 

print som tjänst

Vad är ”Print som tjänst”? Det är en leverantörsoberoende, end-to-end-lösning som målar upp en helhetsbild av nuläget, i form av direkta och indirekta utskriftskostnader i er organisation. En nulägesbild som övergår i konkreta åtgärder som är optimerade utifrån företagets unika behov.

Vår process är en kombination av analys, genomförande, förvaltning, produkter, lösningar och finansiering. Pusselbitar som leder till något vi kallar Toshiba-effekten – det vill säga lägre kostnader för utskrifter och dokumenthantering, säker och tillförlitlig dokumenthantering, ökad produktivitet och mer tid att fokusera på kärnverksamheten.

Frågor om “Print som tjänst”? Kontakta oss!