Toshiba lyfter frågan om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan har ökat under pandemin. Nu lyfter Toshiba frågan eftersom så många runt omkring oss mår dåligt. Det kan vara en förälder, ett barn eller annan närstående, en kompis eller en kollega. Genom att stötta organisationen Suizide Zero, som arbetar för att minska självmorden i Sverige, vill Toshiba hjälpa till att sprida kunskap och framför allt bidra till att vi börjar prata om psykisk ohälsa.

Händer

Den psykiska ohälsan har ökat under pandemin, framför allt hos unga personer.*

– Om någon har brutit armen är vi inte sena att fråga hur personen i fråga mår, men när någon mår psykiskt dåligt är det färre som frågar om måendet, kanske både på grund av att det inte syns på samma sätt men även att det kan upplevas som att man inte vet hur man ska hantera ett svar från den som mår dåligt, säger Eeva martikainen, HR Manager vid Toshiba Tec Nordic.

– Hos oss ska det vara okej att prata om ohälsa, såväl fysisk som psykisk, fortsätter Eeva.

– Vi är så tacksamma över att modiga företag som Toshiba, vågar lyfta den stigmatiserade frågan om psykisk ohälsa och självmord. Genom att Toshiba uppmanar sina medarbetare till att våga fråga och våga berätta, är de ett föredöme som kan inspirera andra företag att göra detsamma, menar Kajsa Hagskog, ansvarig för företagsinsamling och stiftelser vid Suicide Zero.

Statistik visar att den psykiska ohälsan har ökat under pandemin, framför allt hos unga människor. 40-50 ungdomar under 20 år tar sitt liv varje år i Sverige. Det är ungefär en tonåring i veckan.

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Suicide Zero bidrar till att minska siffran och bryta stigmat kring psykisk ohälsa. Suicide Zero är medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige och har 90-konto.

*Källor: Sveriges radio, Folkhälsomyndigheten