Toshiba vinner förnyat ramavtal med Statens inköpscentral

Toshiba har signerat ett nytt fyraårigt ramavtal med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet som heter ”Skrivare som tjänst och produkt”. Det innebär att Toshiba är med när staten, kommuner och regioner vill göra en förnyad konkurrensutsättning, alternativt särskild fördelningsnyckel omfattande produkter och tjänster inom dokumenthantering.

Toshiba e-STUDIO6525AC

Produkter kan bland annat vara kontorsskrivare, multifunktionsskrivare eller etikettskrivare med tillhörande programvaror, reservdelar och förbrukningsmaterial. Avtalen kan omfatta både köp, hyra eller upphandling som en tjänst. Det är Toshiba tillsammans med ytterligare fem företag som är ramavtalsleverantörer.

Eva Garmelius är Toshibas Bid Manager och Toshibas avtalsansvariga för det nya ramavtalet.

– Ramavtalet ersätter det gamla som gick ut strax före jul. Toshiba har flera befintliga avtal som upphandlades på det gamla ramavtalet däribland CSN, Lantmäteriet, Transportstyrelsen, Åre Kommun, Finansinspektionen, Rättsmedicinalverket, Skolverket och även Kammarkollegiet själva, berättar Eva.

 

Du kan läsa mer på Kammarkollegiets webbplats avropa.se gällande ramavtalet, förnyad konkurrensutsättning och särskild fördelningsnyckel.

 

Vill du veta mer om våra lösningar för offentliga verksamheter? 

Kontakta Eva Garmelius för mer information