Skanna dokument till molnet

När majoriteten av alla dokument hanteras digitalt ställs allt högre krav på skanningslösningen. Tidigare var det vanligt att skanna dokument till sin e-postadress och därefter spara filen i en mapp på datorn. Denna process är både tidskrävande och gör att återsökningen av information blir svårare, speciellt om andra behöver komma åt informationen.

Skanna till molnet

Enkel tillgång till information

En väl digitaliserad arbetsplats skapar värde för verksamheten med snabbare och säkrare arbetsflöden. Idag finns lösningar där du kan skanna dokument direkt till olika molntjänster, med redan förvalda mappar. Exempelvis om du vill spara en viss typ av inköpsorder på ett visst ställe, kan du skapa en lagringsplats som en knapp för att enkelt välja den när du skannar dina dokument.

Smidigare att skanna dokument med Toshiba-lösning

Med en väl utformad skannings- och/eller arkiveringslösning skapar vi bättre möjlighet för människor att jobba på andra platser än kontoret, och ändå ha tillgång till all information.

Vill du veta mer om att skanna dokument direkt till molnet är du välkommen att höra av dig till oss.