Strong Women Challenge – en utmaning med flera syften

Toshiba Tec Nordic upprepar fjolårets medverkan i Strong Women Challenge, en träningsutmaning skapad av rättighetsorganisationen ActionAid. Syftet är att bekämpa mäns våld mot kvinnor. I 14 dagar tränar vi tillsammans med ActionAids ambassadör, Sara Dahlström. Genom träningsutmaningarna stärker vi både kropp och själ, samtidigt gör vi en insamling till ActionAids arbete för kvinnors rättigheter.

 

”Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Detta vill vi på Toshiba stötta.

I samarbete med ActionAid Sverige driver vi vårt hållbarhetsarbete lokalt i Sverige. På global bas stöttar Toshiba FN:s arbete med SDG, Sustainable Development Goals: 17 stycken målområden som togs fram för fem år sedan med avsikten att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen innan år 2030. En fantastisk ambition där allas arbete och hjälp behövs.

Med hjälp av ActionAid fokuserar Toshiba på SDG nummer 5 – jämställdhet. ActionAids satsning Strong Women Challenge, ger oss möjligheten att tillsammans hjälpa till och belysa de problem som finns med jämställdhet och sexuellt våld även i Sverige. Till exempel utsattes en tredjedel av alla kvinnor mellan 16 och 24 år för någon typ av sexualbrott år 2018 och antalet självrapporterade fall mer än tredubblades mellan 2012 och 2017*. Det är dags att ändra på detta! Det är dags att stå upp för trygghet.

Du kan också hjälpa till och påverka.

Stå upp för jämlika värderingar och acceptera aldrig våld. Vill du hjälpa oss att hjälpa? Stötta vår insamling We are Toshiba och var med och anta dagens träningsutmaning. Tillsammans blir vi starkare och bygger ett hållbart, jämlikt och tryggt samhälle.”

Henrik Jinnestrand, Sales & Marketing Director, Toshiba Tec Nordic

 

Källor:

*www.bra.se, globalamalen.se, strongwomenchallenge.actionaid.se

 

Henrik Jinnestrand

Dag 1 av ActionAids Strong Women Challenge bjöd på spännande övningar där balans och styrka sattes på prov.

Fler nyheter

10 år med Papercut

  • Nyhet