Miljömärket Svanen ställer höga krav – det gillar vi

Miljömärket Svanen känner så gott som alla svenskar till. Väljer man en Svanenmärkt produkt så väljer man ett hållbart och tryggt alternativ. Men en gång Svanenmärkt – alltid Svanenmärkt stämmer inte.

Svanen-märkning

Med jämna mellanrum skärper miljömärket Svanen sina krav för att alla användare ska känna sig trygga med att de bästa varorna och tjänsterna är Svanenmärkta. Vi på Toshiba tycker att detta är mycket bra. Tiderna förändras och utvecklingen går framåt – samtidigt ställer det höga krav på oss producenter.

Vägen till Svanenmärkning inte alltid spikrak

Nyligen har flera produkter från vår senaste serie av multifunktionsskrivare belönats med det viktiga Svanenmärket. Fantastiskt! Och dessutom ligger det helt i linje med vårt övergripande hållbarhetsarbete. Men vägen till certifieringen har inte varit spikrak. För det första ska maskinen ha uppfyllt antingen tyska Blue Angel eller japanska ECO-mark, eftersom deras krav även ingår i Svanens krav.

21 kriterier ska uppfyllas för att våra maskiner ska få Svanenmärkningen.

Ett exempel är “Arbetsförhållanden hos underleverantörer”. T ex bör vi ha en policy för anlitande av underleverantörer för att garantera att de uppfyller våra kvalitets- och arbetsmiljökrav.

Ett annat exempel är att våra maskiner ska bestå av en viss procent återvunnen plast. Vidare ska vi visa på att vi använder godkända flamskyddsmedel, som inte innehåller farliga ftalater, vilka bland annat kan påverka fertiliteten negativt hos människor men även vara cancerogena. Vi ska intyga att vi klarar service och support av våra maskiner och den ska vara rikstäckande samt med utbildad personal. Spårbarhet av maskinerna är ytterligare ett kriterium.

Kraven är som sagt många och varierande, men väljer man en Svanenmärkt produkt, väljer man med största sannolikhet ett mer hållbart alternativ än motsvarande produkter som inte är märkta.

Vill du veta mer om vad Svanenmärkningen av våra produkter innebär, kontakta gärna Krister Rudhe, tel. 08 734 46 00.