Tentaskanning för säker tentahantering

Att ha likvärdig och rättvis bedömning vid tentor, examinationer och betygsättning är en av grundpelarna inom skol- och universitetsvärlden. Detta löser man med att studenter och lärare är anonyma inför varandra vid detta förfarande.

Tentaskanning

Toshibas lösning för säker tentahantering

Tentan skapas i Microsoft Word, och man anger då vilken lärare som har skapat den aktuella sidan via en streckkod för senare avläsning. Varje exemplar av tentan som ska skrivas skapas med ett eget löpnummer.

Studenten skriver sitt namn på försättsbladet som löpnumret finns på.

Via tentans löpnummer kan rätt student kopplas till rätt tenta då samma löpnummer står på alla sidor i tentan. Vid inskanningen av tentan skapar systemet en fil för varje unik lärare med hjälp av streckkoden. Löpnumret garanterar fullständig anonymitet för studenten.