Toshiba App – få jobbet gjort ännu snabbare med Print & Scan

Toshibas inbyggda appar utvecklas och kompletteras ständigt. Vår senaste nyhet är appen Print & Scan, som förbättrar funktionaliteten genom förenklade arbetsflöden. (Se alla våra appar)

Display Print & Scan

Print & Scan-appen från Toshiba tillåter upp till 50 stycken förkonfigurerade och valbara lagringsplatser i olika typer av nätverksmiljöer. Med hjälp av Toshiba-appen kan även dokument skrivas ut direkt från dessa platser utan behovet av en dator. Administration av appen görs direkt på multifunktionsskrivaren via ett webbbaserat gränssnitt, TopAccess. Här ställer du in servergenvägar, användarinställningar, snabbsökvägar, fördefinierade arbetsflöden mm.

Med Print & Scan är det möjligt att:

  • skanna till filstrukturen för en förvald källa eller sökväg
  • skriva ut dokument direkt på skrivaren utan att använda en dator eller mobilenhet
  • anpassa förenklade mallar för arbetsflöden
  • förhandsgranska skannade dokument samt de dokument du vill skriva ut. Det går även att rotera, ta bort och flytta sidorna.

Vid skanning stödjs följande format (om man har den funktionalitet som tillval på maskinen): Microsofts Word, Excel och PowerPoint, JPEG, PDF samt TIF. Vid utskrift direkt från maskinen stödjs JPEG, PDF samt TIF.

 

Frågor?

Fler nyheter

10 år med Papercut

  • Nyhet