Toshiba skänker getter till ActionAid

Toshiba uppmärksammar FN:s internationella dag för volontärarbete genom att överlämna en donation på 77 getter till rättighetsorganisationen ActionAid. Getterna går till kvinnor som lever i utsatthet och bidrar till positiv förändring. När en kvinna tar emot en get får hon samtidigt utbildning i företagsekonomi och hållbar djurhållning via ActionAid.

Toshiba & ActionAid

Från vänster: Linda Fredricsdotter, ActionAid, Henrik Jinnestrand & Emma Lorentzi, Toshiba

Vi är jätteglada att Toshiba valt att bidra till vårt arbete! Med er gåva kan vi ge fler kvinnor en chans till egen försörjning. För många innebär det en möjlighet att skicka sina barn till skolan och att få en starkare ställning i hemmet, säger Linda Fredricsdotter, ansvarig för företagssamarbeten på ActionAid.

Under november månad har Toshiba kört en kampanj gentemot sina återförsäljare, där ett visst antal getter skulle skänkas baserat på försäljningen. 77 stycken getter hann man samla ihop.

– Vi är mycket glada över att kunna överlämna den här gåvan när vi vet att den kommer att göra skillnad för ett stort antal människor, säger Henrik Jinnestrand, försäljnings- och marknadsdirektör vid Toshiba Tec Nordic.

Toshiba jobbar kontinuerligt med social och ekonomisk hållbarhet, bland annat genom vårt Carbon Zero-program som du kan läsa mer om här.