Videokonferensutrustning för utbildningar på distans

Coronapandemin har förändrat sättet vi träffas på, professionellt som privat. Oundvikliga onlinemöten sätter höga krav på den videokonferensutrustning som företaget förfogar över. Toshiba är experter på att skapa heltäckande videokonferenslösningar.

Starleaf

Nyligen levererade vi exempelvis konferensutrustning för distansutbildningar till Nackademin. En yrkesskola i Solna med ca 1600 studenter inom bygg, IT, kommunikation och administration. Flertalet av dessa utbildas på distans, därför efterfrågade Nackademin användarvänlig videokonferensutrustning.

Valet föll på Toshiba som konstruerade, installerade och sköter driften på en lösning som inte kompromissar med ljud- och bildkvaliteten.

Läs mer om caset.