Digitala tavlor i trappuppgångar

Fastighetsförvaltningsföretaget Hemmavid ansvarar för hanteringen av flera nybyggda fastigheter. I synnerhet vid nyinflyttning är det ofta viktigt att nå ut med aktuell information till de boende. Med stöd från Toshiba har de implementerat digitala informationstavlor i flera trapphus i några av sina fastigheter.

Läs kundcaset och se video med Gustav Jutner från Hemmavid. 

Gustav Jutner, Hemmavid