Människor kring ett mötesbord

Vi synar vår verksamhet

Under två heldagar har en ISO-revision genomförts av vår organisation inom kvalitetsstyrning, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Syftet med revisionen var att granska och utvärdera våra processer för att säkerställa att de överensstämmer med standarderna och våra uttalade riktlinjer. 

Revisionen involverade en serie möten med olika personer inom organisationen för att få en holistisk förståelse av verksamhetens olika delar. Genom att interagera med medarbetare på olika nivåer inom organisationen fick revisorerna inblick i hur de dagliga processerna och rutinerna faktiskt implementeras och efterlevs.

Det var en noggrann process där revisorerna inte bara fokuserade på dokumentation och formella procedurer, utan också på den praktiska tillämpningen av kvalitetsstyrnings-, arbetsmiljö- och miljörutinerna. Detta inkluderade att utvärdera effektiviteten av förebyggande åtgärder, hantering av risker och uppföljning av resultat.

– Efter två intensiva dagar av revision kan vi konstatera att alla inblandade i revisionen har visat ett starkt engagemang för vårt ISO-arbete. Endast en mindre avvikelse och sju förbättringsområden identifierades och kommer nu att tas upp för åtgärd, berättar Susanne Eriksson, Compliance Manager på Toshiba Tec Nordic.

– Revisionen har inte bara varit en möjlighet för oss att säkerställa överensstämmelse med ISO-standarder, utan också en möjlighet att förstärka vår förmåga att kontinuerligt förbättra våra processer och prestera på allra högsta nivå inom kvalitetsledning, arbetsmiljö och miljöskydd, säger Susanne.

 

Mer information om vårt ISO-arbete, kontakta Susanne Eriksson.