Svana med Toshiba

Med Toshiba kan du ”svana” dina utskrifter och din dokumenthantering. Vad betyder det? Jo, de allra flesta av våra skrivare och multifunktionsskrivare är Svanenmärkta. Produkter som är märkta med Svanen innebär ett tryggt och hållbart val.

Miljömärket Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning. Produktkraven är harmoniserade med Blå Ängeln och Eco Mark, men skillnaden från dessa är att Svanen har adderat ytterligare kriterier. 

Våra Svanenmärkta maskiner (skrivare, skannrar, multifunktionsskrivare) hör till de minst miljöfarliga produkterna i sin kategori, eftersom de uppfyller Svanens miljökrav. Många av våra produkter är ensamma i sin klass att vara Svanenmärkta – vilket vi är stolta över.

Miljömärket Svanen har funnits sedan 1989 och är Nordens officiella miljömärkning. Produktkraven är harmoniserade med Blå Ängeln och Eco Mark, men skillnaden från dessa är att Svanen har adderat ytterligare kriterier.

Svana med Toshiba för en hållbar dokumenthantering.

De krav som våra maskiner måste uppfylla innan de har tilldelats Svanenmärkningen fokuserar bland annat på:

  • låg energiförbrukning
  • plaster och deras tillsatser, till exempel flamskyddsmedel
  • dubbelsidig utskrift och förbrukningsartiklar
  • återvinning av kasserade produkter
  • utsläpp av föroreningar (även buller) i arbetsmiljön
  • förpackningsmaterial

Vill du veta mer om Svanenmärkningen av våra produkter, kontakta gärna Stefan Englund, tel. 08 734 46 00.

Mer information om Svanenmärkningen av våra produkter.