Toshiba donerar kycklingkullar

Den femte december firades Internationella Frivilligdagen världen över. Toshiba Tec Nordic har tidigare uppmärksammat detta genom att anta Strong Women Challenge, en utmaning som bland annat gick ut på att få flera att börja röra på sig. Läs mer om utmaningen här.

 

Parallellt pågick en kampanj för våra partners. För varje multifunktionsskrivare som våra partners köpte under en period i december så har  Toshiba köpt motsvarande antal kycklingkullar från ActionAid. ActionAid erbjuder kvinnor som lever i fattigdom utbildning inom djurhållning och ekonomi samt bidrag till att köpa kycklingkullar för uppfödning. Så kycklingarna ger både ägg och inkomster till familjen.

Kycklinggåva Actionaid

Foto: ActionAid

När kvinnor kan bidra till en familjs försörjning blir inte bara ekonomin bättre. Relationer stärks, våldet minskar, fler barn får gå i skolan och kvinnor blir mer delaktiga i samhällsutvecklingen. /ActionAid

Gåvobevis kycklingar

Visste du att…

  • kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt av katastrofer? Kvinnor löper 14 gånger större risk att dö i en katastrof än män.
  • i 18 länder har män laglig rätt att bestämma över sina fruar.
  • 700 miljoner kvinnor har gifts bort innan de fyllt 18. I delar av Ghana gifts närmare 40 procent av alla flickor bort.

ActionAid arbetar för en mer rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Fokusområden är:

Läs gärna mer om ActionAid och deras viktiga arbete.